Formació

Formació no reglada a acadèmies

Col·laboro amb centres acadèmics desde l’any 2001 realitzant formació de l’àmbit de la informàtica de cursos per a treballadors o persones que estan a l’atur, certificats de professionalitat, formació continua bonificada.

Unitats formatives/assignatures:

 • Ofimàtica
 • Gestors de Continguts: WordPress
 • Administradors de Servidors de Pàgines Web
 • Implementació d’un llenguatge d’script en servidor i una base de dades
 • Disseny i implementació de l’estructura d’un web
 • lniciació a Internet
 • Adobe Photoshop
 • Programació de disseny interactius i animacions multimèdia
 • Sist. Operatiu, recerca informació a Internet/Intranet i email
 • Abobe Acrobat Professional
 • Sistemes d’arxiu i classificació de documents
 • Utilització BBDD relacionals i sistemes i emmagatzament de dades

Formació WordPress

Desde com instal·lar i configurar WordPress, fins a la edició avançada i modificació de temes (plantilles) de creació pròpia o comprades . Executada en diferents formats. Càpsules formatives privades, en grup a coworkings, acadèmies, a empreses o autònoms acollint-se a la formació bonificada. I si necessites algun tipus de formació més a mida en podem parlar.

formacio-coworking

La formació és un dels serveis més gratificants, sense cap mena de dubte, de tots els que puc portar a terme.


El que diuen de mi

He rebut classes d'informàtica del professor Xavier Celma i puc afirmar categòricament que és un excel·lent docent que uneix els seus extensos coneixements en la matèria amb la seva passió per la tecnologia i les seves magnífiques dots de comunicador.

David Roca Carreño Recepcionista en Ajhory para turismo e inversiones S.A 20 de març de 2016

He estat alumne seu al Centre d'Estudis Politècnics i dono fe que és un gran formador i millor persona.
És una persona que s'implica amb el grup, és molt dinàmic, responsable, constant i pacient.
Només puc parlar meravelles d'ell.

Oscar Seisdedos Esguevillas 6 de juliol de 2016